W świecie baśni, bajki i legendy

Aktualności, Realizowane projekty Możliwość komentowania W świecie baśni, bajki i legendy została wyłączona

25 lutego 2017 r. uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami bawili się na balu karnawałowym, którego hasło przewodnie brzmiało „W świecie baśni, bajki
i legendy”. Spotkanie to odbyło się w ramach realizacji projektu „Zdrowa rodzina – zdrowe społeczeństwo” oraz Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.


Wszyscy z wielkim zaangażowaniem przygotowali się do imprezy. Na balu gościły przeróżne postacie z bajek, baśni i legend. Pojawiła się nawet Myszka Minnie,
w której postać wcieliła się p. dyrektor H. Gajo. Zabawa przebiegła w bardzo miłej atmosferze.


Podsumowanie projektu „ Zdrowa rodzina – zdrowe społeczeństwo”

Aktualności, Realizowane projekty Możliwość komentowania Podsumowanie projektu „ Zdrowa rodzina – zdrowe społeczeństwo” została wyłączona

30.11.2016 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Zdrowa rodzina – zdrowe społeczeństwo” realizowany w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

1-jpg-120

Przed spotkaniem rodzice otrzymali informację z zadaniami do wykonania, a były one następujące:
1. Przygotowanie plakatu profilaktycznego zgodnego z tematyką projektu.
2. Przygotowanie scenki dotyczącej uzależnień, zgodnej ze swoim plakatem.
3. Zorganizowanie wspólnej zabawy, która zostanie zaprezentowana
na spotkaniu.

W dniu spotkania każda rodzina zaprezentowała się na „sofie”, po czym omówiła swój plakat i przedstawiła scenkę, wiersz lub piosenkę. Wszyscy byli pod wielkim wrażeniem   pomysłowości i różnorodności technik wykonanych plakatów, a także przygotowanych scenek. Następnie każda rodzina przeprowadziła zabawy ruchowe i umysłowe integrujące grupę.

100_4462
2-30 1-jpg-17 2-22
1-jpg-29 1-jpg-46 1-jpg-55

Tego wieczoru rodziny wzięły udział w „Rodzinnym Master Szefie”. Na stole umieszczone były zdrowe produkty, z których uczestnicy mieli przygotować pasty
i kanapki oraz soki owocowe. Smak potraw oraz ich wygląd był zachwycający.

1-jpg-84 1-jpg-81 1-jpg-82Na zakończenie wszystkim rodzinom wręczono nagrody- talon do realizacji
w Centrum Rozrywki Arkabos w Łukowie.
Rodzice wykazali się odpowiedzialnością i dużym zaangażowaniem
w przygotowanie zleconych zadań. Impreza trwała kilka godzin i wszystkim bardzo się podobała.

Ognisko Środowiskowe w Szkole Podstawowej w Jonniku (PPWOW)

Realizowane projekty Możliwość komentowania Ognisko Środowiskowe w Szkole Podstawowej w Jonniku (PPWOW) została wyłączona

Radosna Szkoła

Realizowane projekty Możliwość komentowania Radosna Szkoła została wyłączona

Program Rządowy „Radosna Szkoła”

W ramach Rządowego programu w naszej szkole zakupiono pomoce dydaktyczne o wartości 6000,00 zł do miejsca zabawy dla najmłodszych uczniów naszej szkoły. Urządzono rekreacyjną salę zabaw dostosowaną do naturalnych potrzeb rozwojowych dziecka podejmującego naukę w szkole. Wyposażenie tej sali zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci i daje możliwość prowadzenia różnego rodzaju zajęć metodą zabawową, która jest główną formą aktywności dzieci w młodszym wieku szkolnym.


Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej

Realizowane projekty Możliwość komentowania Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej została wyłączona

Opis projektu :

Szkoła realizowała 11 programów, których celem było: wczesne rozpoznawanie i wspieranie zainteresowań i uzdolnień uczniów w dziedzinie plastyki, muzyki, informatyki, j. polskiego i matematyki, a także kształtowanie nawyków aktywnego wypoczynku i osiąganie lepszych wyników w sporcie. Istotne było również wzmacnianie poczucia własnej wartości, kształtowanie nawyków bezpiecznego i zdrowego stylu życia, integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, dostarczanie wrażeń estetycznych przez kontakt z kulturą i sztuką oraz bogacenie wiedzy o środowisku przyrodniczym, kulturowym i etnicznym regionu, kraju i Europy.

Jak wyrównywaliśmy szanse edukacyjne?

Zorganizowane były wycieczki: w Tatry, na Roztocze, do miejsc kultu religijnego Podlasia, kin i teatrów w Lublinie i Warszawie, parków wodnych, a także obóz sportowy w Okunince. Zakupiono sprzęt sportowy i pomoce dydaktyczne o wartości 5950 zł oraz techno-dydaktycznych za 7319 zł.