Klasa II czyni dobro

Warto być dobrym Możliwość komentowania Klasa II czyni dobro została wyłączona

W ramach akcji ,,Warto Być Dobrym” uczniowie klasy drugiej z wychowawczynią p. Teresą Wardak zasadzili roślinki ozdobne wokół szkoły. Codziennie pamiętają o ich pielęgnacji i systematycznie je podlewają. Uczy to dzieci nie tylko odpowiedzialności i troski o przyrodę, ale sprawia również wiele radości.

„Warto Być Dobrym”

Warto być dobrym Możliwość komentowania „Warto Być Dobrym” została wyłączona

W dn. 02.04.2012r. w naszej szkole odbył się kiermasz ozdób wielkanocny wykonanych przez członków koła plastycznego połączony z loterią fantową. Pomysłodawcą i organizatorem działania związanego z ogólnopolska akcją „Warto Być Dobrym” był opiekun koła – p. Teresa Wardak. Zainteresowanie uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły było dość duże. Zebraną kwotę 400,00 zł wpłacono w całości na konto „Społecznego Komitetu Pomocy Pogorzelcom ze Stanina”. Niektórzy uczestnicy kiermaszu i loterii przekazali ozdoby i swoje wygrane dzieciom, mieszającej w naszej szkole, rodzinie Państwa Celińskich. Uczniowie klasy VI przygotowali pod kierunkiem p. Wardak montaż poetycki promujący radość płynącą z niesienia pomocy ludziom potrzebującym. Dyrektor szkoły serdecznie dziękuje wszystkim, którzy rozumieją potrzebę czynienia dobra.

Przekaż 1 % na naszą szkołę

Warto być dobrym Możliwość komentowania Przekaż 1 % na naszą szkołę została wyłączona

„Warto Być Dobrym”

Warto być dobrym Możliwość komentowania „Warto Być Dobrym” została wyłączona

Opis akcji

• Akcja „Warto Być Dobrym” to największa, interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreująca u dzieci dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, ich uczuć i praw, a także premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat.
• Kampania ta realizowana jest w szkole, bo to miejsce największej aktywności młodzieży, oraz przestrzeń gdzie dokonuje się wymiana poglądów o świecie rzeczywistym. To nie tylko miejsce zdobywania wiedzy lecz środowisko gdzie kształtują się postawy młodych ludzi.
• Głównym elementem akcji jest konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, który każda szkoła prowadzi samodzielnie na podstawie tych samych zasad i z tą samą nagrodą główną – rowerem górskim.
• Akcja wymyślona i organizowana przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”, została zainicjowana 10 lat temu w śląskich szkołach. W roku szkolnym 2011/2012, wprowadzona zostaje nowa, rozbudowana formuła i zwiększony zasięg do 1500 placówek, będących członkami Stowarzyszenia.

Cele akcji

  • Wyzwolenie w młodych ludziach mody na dobro, oraz uświadomienie, że warto być dobrym, a tym dobrem można zarażać innych nawet starszych.
  • Pokazanie dobra i wolontariatu jako wartości, świetnej zabawy i drogi do samorealizacji.
  • Docenienie odpowiedzialnego i pomocnego zachowania wobec drugiego człowieka, zwierzęcia, społeczności lokalnej, świata.

Zasady konkursu

  • Nagrodę główną w każdej szkole dostanie dziecko, które zostanie wylosowane spośród finalistów konkursu reprezentujących poszczególne klasy w danej szkole.
  • Finaliści z poszczególnych klas (po jednej osobie na klasę) to uczniowie najlepiej ocenieni przez rówieśników ze społeczności danej klasy, spośród tych dzieci, które przystępując do akcji na początku semestru zobowiążą się do wypełnienia zadań w 3 obszarach i to zobowiązanie zrealizują:

Każde dziecko, które wypełni swoje zobowiązanie otrzyma członkostwo w OKI Klubie, który został powołany, by promować i identyfikować młodzież, mogącą być przykładem dla innych.

Nagrodą główną w Konkursie dla Uczestników każdej szkoły jest rower marki KROSS, o wartości ok 1000 zł, ufundowany przez Organizatora – Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła”.

Tym rowerem odjedzie 29 czerwca 2012r. jeden z uczniów SP w Jonniku.

Film reklamowy dotyczący akcji Warto Być Dobrym

Warto być dobrym Możliwość komentowania Film reklamowy dotyczący akcji Warto Być Dobrym została wyłączona

Warto być dobrym

Warto być dobrym Możliwość komentowania Warto być dobrym została wyłączona