Dni dodatkowo wolne od zajęć

9:39 am Aktualności

Dni dodatkowo wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2017/2018

22 grudnia 2017 r. (piątek)

2 maja 2018 r. (środa)

4 maja 2018 r. (piątek)

1 czerwca 2018 r. (piątek)

20-21 czerwca 2018 r. (środa, czwartek)

Komentarze niedozwolone.