Dzień Edukacji Narodowej

1:12 pm Aktualności, Uroczystości szkole

Samorząd Uczniowski, którym opiekuje się p. A.Wysokińska przygotował uroczystość z okazji tradycyjnego Dnia Nauczyciela. W spotkaniu uczestniczyli oprócz społeczności szkolnej emerytowani nauczyciele i rodzice. Były kwiaty, życzenia i humorystyczne scenki z życia szkoły dedykowane pedagogom
i pracownikom niepedagogicznym jako wyraz wdzięczności za ich codzienny trud.


Komentarze niedozwolone.