Nauczyciele

Wykaz nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej

w Jonniku w roku szkolnym 2015/16

Lp.

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

1.

mgr Gajo Halina (dyrektor)

Edukacja wczesnoszkolna

2.

mgr Gajo Elżbieta

Edukacja wczesnoszkolna, muzyka

3.

mgr Sawczuk Teresa

Wychowanie przedszkolne

4.

mgr Kuś Beata

Język polski, biblioteka

5.

mgr Markowska Joanna

Przyroda, historia, plastyka

6.

mgr Mućka Ewa

Matematyka, informatyka, technika

7.

mgr Ogrodnik Agnieszka

Edukacja wczesnoszkolna,                zajęcia logopedyczne

8.

mgr Szewczak Renata

Edukacja wczesnoszkolna, opieka nad uczniami dowożonymi

9.

mgr Cieślak Anna

Religia

10.

Irena Chmiel

Wychowanie przedszkolne,                    opieka nad dowożeniem

11.

mgr Walo Małgorzata

Wychowanie fizyczne,

12.

mgr Wysokińska Agnieszka

Język angielski

13.

mgr Dźwigała Hanna

Wychowanie do życia w rodzinie